GEOMETRIJSKI LIKOVI PAMTI CRTAJ
IGRA GEOMETRIJSKI LIKOVI PAMTI CRTAJ - DUPLIGON - TREBA ZAPAMTITI LIK I NACRTATI GA PONOVNO - SAMO SU KUTEVI VAŽNI, NE I VELIČINA NITI POZICIJA