POTAPANJE BRODOVA
POTAPANJE BRODOVA JE STARA IGRA GDJE JE POTREBNO UZ MALO SREĆE I DOSTA LOGIKE POTOPITI PROTIVNIČKU FLOTU PRIJE NEGO ŠTO PROTIVNIK POTOPI NAŠU FLOTU
Posložite svoju flotu na ploču i raspali. Naravno, kombinirajte brodove da budu okomito i vodoravno složeni kako bi protivnik imao što teži zadatak pronalaženja naše flote.