USMJERI JABUKU
USMJERI JABUKU I ZVEKNI EINSTEINA PO GLAVI. KREDOM CRTAJ PREPREKE I USMJERAVAJ JABUKU.