ZAKOTRLJAJ PANDU
SEND PANDA HOME - ZAKOTRLJAJ PANDU. POVEĆAVANJEM ŽUTIH OBJEKATA TREBA OSIGURATI SIGURAN PUT KUĆI.

Žuti elementi se klikom na njih povećavaju. To treba iskoristiti kako bi se pripremio siguran put pande prema svojoj nastambi. Naravno da treba paziti redoslijed povećavanja kao i to da se ne pretjera. Uspješno kotrljanje...